Coachingsgesprek

Tarief inclusief BTW:  € 110,00 per sessie van 1 uur(*)

Meditatiebegeleiding

Tarief inclusief BTW:  € 200,00 per sessie van 2 uur(*)
en meditatie kussen  

* Extra tijd wordt afgerekend naar rato.

☯ Bewustwording

☯ In je kracht komen

☯ Je levenspad vinden

De Instap
Steenweg op Antwerpen 71 bus 2
2300 Turnhout