Leren mediteren kun je bij De Instap tijdens een privé meditatiesessie van twee uren voor maximaal twee personen. Eerst worden alle basisprincipes uitgelegd, zoals je houding, ademhaling, omgaan met 'pijntjes' en de positie van je handen. Vanuit onze ervaring weten we dat iedereen kan leren mediteren. Het is praktisch om op termijn het boek Mediteren van tantraleraar Martin aan te schaffen als naslagwerk.

Maithuna meditatie set

Ontspanningsmeditatie

We beginnen met de uitleg van de ontspanningsmeditatie en gaan deze toepassen. Je wordt tijdens de meditatie begeleid en om deze meditatie thuis te kunnen toepassen krijg je via WhatsApp een geluidsopname met een begeleidende stem toegestuurd. 

Basis meditatie

De basis meditatie is de meest gebruikte meditatievorm die je overal kunt toepassen op elk moment van de dag. Door deze meditatie te leren ben je voorbereid om later transcendent te leren mediteren. Mediteren is volhouden en de ene keer is het al gemakkelijker dan de andere. 

Voor vrouwen

Vrouwen kunnen zonder partner een Maithuna-beleving ervaren in het 'Hier en Nu'. Tantraleraar heeft hiervoor een geleide meditatie ingesproken. Via Maithuna.life is het mogelijk om een volledige Maithuna meditatie set te bestellen. Hierin is ook het boek Maithuna opgenomen.

Vervolgles

Als je de een tijdje thuis hebt gemediteerd, dan kan het zijn dat je verder wilt gaan om je meditaties te verdiepen. Dit kan in meditatiesessies van één uur. Dit geldt ook voor groepsmeditaties van maximaal 4 deelnemers.

Belangrijk

Het is belangrijk dat jij voor elke meditatieles hebt gedouched. Los van het hygiënische is er ook een energetische reden. De ruimte waar we mediteren wordt voor en na elke meditatieles energetisch gereinigd met de Pura-spray. Tijdens de meditatieles is het voor je eigen comfort aan te raden om gemakkelijk zittende kleding te dragen. Het meditatiekussen waarop je zit stellen we tijdens de les beschikbaar. Natuurlijk mag jij je eigen meditatiekussen meebrengen.

Wil je leren mediteren? Stuur ons dan een bericht via de 'contactknop'.

boek Mediteren v3

☯ Bewustwording

☯ In je kracht komen

☯ Je levenspad vinden

De Instap
Steenweg op Antwerpen 71 bus 2
2300 Turnhout